State Of Emergency Targets Women Public Officers!

0
530

AKP hükümetlerinin kadın kamu görevlilerini hedef alan politikaları var. Bu baskıcı politikalar, 15 Temmuz 2016’daki askeri darbe girişiminden bu yana hızla artmaktadır. Kadın kamu görevlileri baskıcı politikalara maruz kalmaktadır.

Acil Durum Devleti’nin ilan edilmesinden bu yana, Hükümet tarafından 28 acil kararname çıkarılmıştır. Bu olağanüstü hal kanun hükmünde kararnameler, kadınların durumu üzerinde yıkıcı etkiler yaratmaktadır.

Acil Durumun yürürlüğe girmesinden hemen sonra, kadın örgütleri kapatıldı, binlerce kadın kamu görevlisi görevden alındı, kadın politikacılar, belediye başkanları ve insan hakları savunucuları, sendika üyeleri mahkemeler tarafından gözaltına alındı. -Kadın politikaları yürürlüğe girer ve kadın hakları yetkililer tarafından ihlal edilir. Tüm bu gelişmeler, AKP’nin Acil Durum’u kötüye kullandığını göstermektedir. Hükümetin her geçen gün ortadan kalkmakta olan iş güvencesi politikaları doğrultusunda, kadın emeğine yönelik saldırılarda artış olmuştur. Kadınları yarı zamanlı, alt sözleşmeli ve uzaktan çalışan çalışma biçimleriyle evde tutmaya yönelik bir girişim vardır. Ayrıca, kadınlar sadece anne ve eş olarak kabul edilir. Başka bir deyişle, iş hayatından ve kamu hayatından dışlanıyorlar. Bu istihdam formları, esas olarak esnek ve kuralları olmayan ve kadına yaklaşım, sendikaya üye olmak için engel oluşturuyor. Yasama sorunlarına ek olarak, mobbing ve taciz, kadın kamu görevlilerinin yanı sıra işçiler için de diğer iki temel sorundur.

Kamu hizmetinden yoksun kalmak, adli veya idari olmak üzere etkili bir iç hukuk yolu bulunmadığından ciddi bir konudur. 23 Ocak 2017’de yayımlanan 685 sayılı Acil Durum Kanun Hükmünde Kararname uyarınca, Hükümet tarafından Acil Durum Tespit Komisyonu soruşturması düzenlenmiştir. Ancak, bu Komisyon görevden alınmış kamu görevlileri için süreci uzatmayı hedeflemektedir. Komisyon, sorunları ele almak için değil, uluslararası mekanizmalardan gelen çağrılara cevap vermek için oluşturulmamıştır. Anayasa değil, idari bir organ. Toplumsal cinsiyet meselelerine gelince, Komisyonun bileşimi erkek egemenliği hakkında bir fikir verir çünkü tek bir kadın üye yoktur. Komisyonun bileşimi, kadın sorunları ve toplumsal cinsiyet dengesi sorunlarının Hükümet tarafından göz ardı edildiğini göstermektedir.

28 Kasım 2017, Brüksel

Organize Kadınlar, Hükümdarların Korku Kaynağı olmaya devam ediyor!

31 Ağustos 2017 itibariyle, 21049 kadın kamu görevlisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (Parlamento), bakanlıklar ve bunların diğer illerdeki, yargı kurumlarında, üniversitelerde görevden alınmışlardır. Bu, toplam işten çıkarmanın% 19’udur. Sağlık ve eğitim sektörlerinde en fazla kadın işten çıkarmalar görülmektedir. İşten atılan kadınların% 42,5’i Sağlık Bakanlığı’ndan,% 31.4’ü Milli Eğitim Bakanlığı’ndan gelmektedir. 5717 akademisyenden 1049’u% 18,7’ye cevap veren kadınlardır.

İşten çıkarılmalardan kaynaklanan hakaret, yoksulluk ve sosyal mahrumiyet hakları kadınları cezalandırır. Anneler söz konusu olduğunda, bu işten çıkarmalar da çocukları etkiler. Kadınların tutuklanmasına ve tutuklanmasına paralel olarak, cezaevlerinde çok fazla bebek var. 2017 yılı Temmuz ayı itibariyle 668 bebek hapiste. Güvenlik görevlileri, kadınları tutuklamak için hastanelerin teslimat odalarının önünde bekler. Hatta bu gerçek, ülkemizde karşılaştığımız faşizmi gözler önüne seriyor!

Hükümet kamu görevlilerini amaç doğrultusunda reddeder ve süreç, söz konusu kişilerin veya sendikaların süreç hakkında bilgi sahibi olmadıklarını söyleyen şeffaflıktan yoksundur. Örneğin, Hükümet bu kamu görevlilerinin sendikaya bağlanmalarına ilişkin verileri paylaşmamaktadır. Elde ettiğimiz verilere göre örgütlü kadınlar bilinçli olarak hedefleniyor.

KESK, kamuoyunu görevden alınmış üyeler hakkında düzenli olarak güncelleyen tek kamu görevlisi konfederasyonudur. Üstelik üyelerimiz için konfederasyon mücadelelerimiz yeniden başlatılabilir. Dayanışma bu sürecin önemli bir unsurudur. Üyelerimiz ile dayanışma göstermek için elimizden geleni yapıyoruz.

Konfederasyonumuzun ve / veya iştiraklerimizin darbe girişimi ile hiçbir ilişkisinin olmadığı, ancak plotterlerle ters bir dünya görüşüne sahip olduğu bilinmesine rağmen, Acil Durum kapsamında yayınlanan 28 acil kararname, kadın üyelerimizi ve yöneticilerimizi etkilemiştir.

Bu bağlamda, KESK’in 1000’den fazla kadın üyesi de dahil olmak üzere Sayın Aysun GEZEN KESK Eş Başkanı Gülistan ATASOY TEKDEMİRKESK Kadın Sekreteri Derya YULCU EGİTİMSEN Kadın Sekreteri Sn. Selma ATABEYSES Kadın Sekreteri Banu AYKAÇBES Kadın Sekreteri Bayan Semra KIRATLI TÜM BEL SEN Kadın Sekreteri ve Bayan Özden KAYA ESM Kadınlar Sekreteri görevlerinden alındı. Pasaportlarının iptal edildiği göz önüne alındığında, uluslararası toplantı ve etkinliklerde sendikamızı temsil edemezler.

İşten ayrılan KESK üyelerinin% 73,9’u erkek iken, bu üyelerin% 26,1’i kadındır. Aşağıdaki tablo, her sektörden KESK’nin görevden alınmış kadın üyelerini göstermektedir.

KAYITLI KESK ÜYELERİNİN CİNSİ (Eylül 2017 itibariyle)

TİCARET BİRLİĞİ

ERKEKLER

KADIN

GENEL TOPLAM

EĞİTİM SEN

1,118

496

1,614

SES

549

239

788

S OL

313

99

412

TÜM BEL-SEN

869

211

1,080

YAPI YOL-SEN

28

4

32

KÜLTÜR SANAT-SEN

8

4

12

BTS

7

7

HABER SEN

13

2

15

ESM

21

10

31

TARIM ORKAM SEN

36

5

41

zengin adam

67

67

KESK (Toplam)

3,030

1,069

4,099

Acil Durum ve Olağanüstü Hal Karar Kanunları Cinsiyet Eşitsizliğini Derinleştirdi!

İşten çıkarmalar kadın kamu görevlilerini, üzerlerinde özgürleştirici bir etkisi olan profesyonel yaşamdan uzaklaştırdı. Ekonomik özgürlüklerini ve özerkliklerini kaybeden kadınlar, kocasından, ailesinden ve toplumundan daha yüksek bir baskıya maruz kaldılar. Bu sorunların bir sonucu olarak, kadınlar evde çocuk ve / veya yaşlı ve hasta insanlarla ilgilenmekte, sosyal güvencelerini kaybetmekte, iftira politikalarından kaynaklanan özel firmalar tarafından istihdam edilememekte, ancak bu konuda yasal bir sorun bulunmamaktadır. Sosyal, fiziksel, psikolojik travmaların kalp krizi ya da beyin kanamasını tetiklediği ve intihar vakaları da dahil olmak üzere ciddi sorunlara yol açabileceği düşünülmektedir.

Acil Durum Kanun Hükmünde Kararnameler, bu dönemde 52 adet intihar vakası olduğu için sağlığımızı ve yaşamımızı tahrip etmektedir. Benzer şekilde, hamile bir kadın ve SES üyesi olan Zeynep Binen de beyin kanaması geçirdi ve hayatını kaybetti.

Halkın “Ayşe Öğretmen” ve Diyarbakır’da EGİTİM SEN üyesi olan Ayşe Çelik, 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sadece bir gösteri gösterisi olan Beyaz Şov’a çağrıda bulundu ve “Çocukları Ölmesin” demesi nedeniyle mahk sentm edildi.

İşten atılan bir akademik ve EGİTİM SEN üyesi olan Nuriye Gülmen, Ankara’da açlık grevine başladı (Bay Semih Özakca ile birlikte). Güvenlik görevlileri tarafından çok fazla kez tutuklandı ve dövüldü ve mahkeme tarafından gözaltına alındı. Tutuklanması yargı değil siyasi bir karardır. Oraya transfer edilmek istemese de Ankara Numune Hastanesi’ne götürüldü. AİHM’nin “yalnız kalamayacağını” söyleyen bir sağlık raporu yayınlamasına rağmen, yetkililer bir aile üyesinin bile ona bakmasına izin vermedi. Bayan Gülmen, tutuklu yargılanıyor.

KESK emek, demokrasi ve barış mücadelesinden vazgeçmez. Aksine, tarafımızdan yoğun bir saldırı ve ayrımcı politikalar olsa da, Hükümetin sosyal ve ekonomik politikalarına karşı mücadele etmek için faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Üyelerimize ve yöneticilerimize karşı idari ve / veya adli soruşturmalar, mobbing, ayrımcılık yapılmaktadır. Ayrıca, üyelerimiz işyerlerini ziyaret ettiğinde ve broşürler, broşürler, kamu kurumları yöneticileri gibi sendika materyallerini dağıtmaya çalışırken meslektaşlarımızı engellemeye çalışırlar. Yasal bir sorun olmadığı için örgütlenme ve sendikalaşma özgürlüğünün fiilen önlenmesidir. Bütün bu adaletsiz ve baskıcı politikalar özellikle kadın üyelerimizi ve yöneticileri etkiler. Üyelerimizin askıya alınması, işten çıkarılması, tutuklanması ve tutuklanması, onların hakaretine yol açmaktadır. Aslında, Bu politikaların özel bir hedefi haline gelirler çünkü örgütlü kadın mücadelesi yetkililer için bir sorun olarak görülür. Ebru YİGİT EGİTİM SEN Hukuk İşleri Sekreteri de dahil olmak üzere 6 kadın üye aylardır hapishanede tutuldu. Gözaltına alınma yasadışıydı. Bayan YİGİT, 11 Ekim 2017 tarihinde ilk duruşmada serbest bırakıldı. Bu tutuklamalar ve gözaltılar, sendikal faaliyetlerimizi suç haline getirmeyi ve KESK hakkında belirli bir imaj yaratmayı amaçlıyor.

Tutuklanan ve gözaltına alınan KESK üyelerinin sayısı sürekli değişiyor. Sendika faaliyetlerine katılmaları ya da 8 Mart ya da 25 Kasım günlerinde basın toplantıları yapmaları nedeniyle kadınlara yönelik idari ve adli soruşturmalar var.

1990’larda yürürlükte olan kamu görevlilerinin (ya da “sürgün”) yerinden edilmesi, bu uygulamada bu uygulama yeniden aktif hale getirilmiştir. Güz yarıyılı başlamadan hemen önce, 1000’den fazla EGİTİM SEN okullarından yerinden edildi. Uzak şehirlerde okullara transfer edildi. Ailelerinden ve çocuklarından uzakta yaşamak zorunda kaldılar. Bu kadın üyeler ırkçı, cinsiyetçi ayrımcılığa maruz kaldı ve saldırı hedefleri haline geldi. EGİTİM SEN, bilimsel ilkelere dayanan bir eğitim modeli için mücadele eder, laik ve ana dilde yapılır. Bu üyelerin yer değiştirmesi ve müfredattaki değişim özellikle kadınları ve kızları etkilemektedir. Monist, muhafazakâr ve cinsiyetçi bir eğitim modelini kurumsallaştırmak için bir girişim var. Bu baskıcı politikalar bu süreci kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Kadın haklarını hedef alan daha fazla yasal düzenleme, Acil Durum Devleti makamları tarafından yapılmıştır. Bu yasal düzenlemeler için yetkililerce hiçbir sendika veya kadın kuruluşuna danışılmamıştır. Bu dönemde kadın haklarını yok etme girişimi var. Son zamanlarda, dini memurları dini tören yapmaya yetkilendiren yeni bir yasa yürürlüğe girmiştir. Bu yasa için istişare süreci yoktu. Din görevlilerinin görevlerine ilişkin yasa, laik yaşam tarzını tehdit eder ve çokeşliliği teşvik edebilir. Dahası, kamusal alanda dini yönlerde bir artış var. Başka bir yasal düzenleme, İstanbul Sözleşmesi’ne aykırı olmasına rağmen boşanma davaları konusunda arabuluculuk sistemini getirmiştir.

Sonuç olarak;

Acil Durum ve Acil Durum Kanun Hükmünde Kararnameler Yasası, bu tek kişilik rejime (otoriteler tarafından inşa edilmeye çalışılan) engel olarak görülen muhalif güçleri susturmayı ve yok etmeyi amaçlamaktadır. Nitekim, Olağanüstü Hal ve Olağanüstü Hal Kararnameleri, kadınlara karşı silah haline gelmiştir. Kadınların siyasal, ekonomik ve sosyal haklarını ve bu kadınların örgütlü yapısını hedef alan bu saldırılara ek olarak, baskıcı cinsiyetçi politikalar kadınları toplumsal yaşantılardan ayırır ve itaat etmeye zorlar. Örgütlü kadın mücadelesi ve dönüştürücü gücü konusunda baskı ve intikam zihniyeti vardır.

http: //www.ihop.org.tr/2017/09/18/OHAL-guncellenmis-durum-raporu

LEAVE A REPLY